Nezařazené

Čeká na vás obhajoba práce

Končíte magisterské studium a zbývá už jen poslední věc, tou je sepsání odborného textu. Je to nutné, jelikož jeho obhajoba je nedílnou součástí státních závěrečných zkoušek. V textu prokážete své odborné znalosti, ale také to, že umíte zacházet s informacemi, které máte k dispozici a dokážete je srozumitelně zpracovat a vytvořit z nich nový a jasný celek. Není to úplně jednoduché a trochu času vám to zabere. Vrhněte se na to tedy včas, ať máte poté klid a prostor pro případné úpravy, opravy či doplnění.

Malý vědecký projekt

Diplomová práce http://www.akademicke-texty.cz/bakalarske-a-diplomove-prace/, je vlastně takový malý vědecký projekt, který je nutný k získání titulu. Nebojte se ale, odbornou pomoc vám zajistí konzultace s vedoucím práce, který vám jistě poskytne cenné rady a podnětné připomínky nejen po obsahové stránce, ale i po té formální, která je neméně důležitá.  Celkově vás čeká sepsat cca 60 – 80 stran textu, který je rozdělen do teoretické a praktické části. V teoretické části počítejte s mnohými citacemi, nezapomeňte však, že se řídí určitými normami. V praktické části nezapomeňte vaše závěry vyhodnotit ve formě grafů a tabulek. 

Ohodnoťte příspěvek